• IMG_20210521_100012_88c198a667
 • IMG_20210521_095941_47464379b8
 • IMG_20210521_100021_291579233a
 • IMG_20210521_100038_e8bbad3c03
 • IMG_20210521_100031_b7698ca9d3
 • IMG_20210521_100029_656d31a5b8
 • IMG_20210521_100040_c85b90c7b5
 • IMG_20210521_100048_69ce0a624e
 • IMG_20210521_100045_15798d3082
 • IMG_20210521_100113_4eb351f295
 • IMG_20210521_100056_e8d5529adc
 • IMG_20210521_100053_2b24aabf00
 • IMG_20210521_100104_be6471bc4c
 • IMG_20210521_100115_a9e72c3d9d
 • IMG_20210521_100206_61f79d24b6
 • IMG_20210521_100159_2e5e2418f4
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 11 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học ...
Đối với cấp học mầm non, tựu trường ngày 01-9-2021, khai giảng ngày 05-9-2021, thực học ngày 06-9-2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 09-1-2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 22-5-2022, tổng kết năm học trước ngày 31-5-2022.Đối với cấp tiểu học, THCS, THPT, tựu trường ngày 01-9-2021 (lớp 1 vào ngày 30-8), khai giảng ngày 05-9-2021, thực học ngày ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 4